הרשמה לבקשה לבניית מחסן בשכונת מישור הגפן באופקים

בת.ב.ע השכונה לא ניתן לבנות מגרש מחוץ לקווי הבניה.

חברים רבים משכונת מישור הגפן באופקים פנו אליי בבקשה שאעלה טופס הרשמה שירכז את כל פרטי הדיירים המעוניינים בשינוי ת.ב.ע שיאפשר להם לבנות מחסן

 מומלץ ששני בני הזוג ירשמו בנפרד אם המגרש על שם שניהם.

העבירו את הקישור לכמה שיותר אנשים על מנת שנזרז את ההליך