פרק 9 - איך להעביר כספי הערבות למשרד הבינוי ולהימנע מתשלום עמלות לבנק בכול שנה.

הערה - שנה ראשונה לקניית המגרש, חובה לעשות את הערבות. ניתן לבצע את התהליך המתואר להלן לאחר שהבנק מבקש בתום השנה שתאריכו את הערבות.

כיצד לפעול:

1.  מודיעים לבנק שלא מעוניינים להאריך את הערבות (ערבות ראשונית חייב לעשות)
2. אם הבנק אומר לך שאי אפשר יש לומר לו שיש סעיף בערבות שאומר "אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרשתכם הראשונה שנשלחה בדואר רשום מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרשתכם ומבלי לטעון טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד..." ( במילים אחרות אם הבנק לא מאריך הוא מחויב להעביר למשרד הבינוי את הכסף.)
Image
3.  לא ניתן לבטל את הערבות באמצע השנה אלא רק בתאריך סיום תוקף הערבות.
4.  הכסף מועבר על ידי הבנק למשרד הבינוי ובסיום הבניה עם הצגת טופס 4 מקבלים את הכסף.
5.  על מנת לקבל את הכספי הערבות חזרה יש לכתוב מכתב למשרד הבינוי במחוז דרום - למחלקה הטכנית. מצטרפים צילום טופס 4, צילום ת.ז, צילום צ'ק עם פרטי החשבון בנק שאליו יעבירו את הכסף שהיה בערבות.
6.  המפקח יוצא לבדוק את הבית שאין בעיות ואם הוא מאשר משרד הבינוי מחזיר את הכסף לחשבון.
 
שימו לב - ייתכן שבמהלך השנים הבנקים ומשרד השיכון ישנו את נוסח הערבות או לא יאפשרו זאת.  
 
בהצלחה
 

במידה וישנם הערות אשמח לשמוע.
- המידע הניתן אינו תחליף לייעוץ מקצועי, אין לראות במדריך זה כייעוץ ו \ או חוות דעת מקצועית כלשהי.
- אין לעשות שימוש לשכפל ו/או להעתיק ו/או להפיץ מדריך זה ו /או חלקיו ללא אישור בכתב.