יועץ קרקע וביסוס

 

הסבר אודות השירות : אחד מהמסמכים שחובה לצרף לבקשה לקבלת היתר בניה הינו דו"ח קרקע והנחיות לביסוס הבניין וזאת על מנת שמהנדס הבניין יתכנן את השלד בהתאם לאופי הקרקע של המגרש. לאחר קבלת דו"ח ההנחיות לביסוס יש להעביר אותו למהנדס הבניין על מנת שיתכנן את השלד בהתאם להנחיות.