מודדי קרקע

הסבר על השירות - אחד מהמסמכים הנדרשים לשם קבלת היתר בניה הינו מפת מדידה, ללא מפת מדידה התיק לא יקלט במחלקת ההנדסה. כמו כן על מנת שמתכנן הבית יתחיל לעבוד עליך להביא לו מפת מדידה של המגרש הכוללת נתונים שונים על מנת שהמתכנן יוכל לתכנן את הבית. יש לבצע 3 מדידות שונות. ( מדידה ראשונה : לשם קבלת היתר בניה ולמתכנן. מדידה שניה:עם עליית הקבלן על המגרש.  מדידה שלשית:בסיום הבניה על מנת לקבל טופס 4 )

 בקרוב יתווספו הצעות מחיר נוספות ממודדים נוספים.

להלן הצעת מחיר למודד, בלחיצה על הקישור תועבר לדף הצעת המחיר המפורט.