דיל קבוצתי טיח ושליכטא

 עבודות טיח ושליכטא צבעונית

 

במסגרת ההתארגנות הקבוצתית הקמתי מאגר קבלני טיח מהשורה הראשונה, מאגר אשר ילך ויגדל.

 

- כל הקבלנים שבמאגר הינם קבלנים שניתנו לי המלצות עליהם מלקוחות עבר שלהם ו \ או  מאנשי מקצוע ו \ או מחברי הקבוצה. - למען הסר ספק - על כל אחד לבדוק באופן אישי את הקבלן שהוא רוצה לחתום הסכם מולו ואין לסמוך על הבדיקות שלי או של כל אדם אחר.

 

- כל הקבלנים מודעים לזה שיש קבלנים נוספים שמתחרים במתן הצעות מחיר לחברי הקבוצה, אי לכך גם הצעות המחיר שהם יתנו יהיו אטרקטיביות בהתאם.

 

 

דגשים מול איש הטיח

 

 חובה לחתום הסכם מסודר \ זכרון דברים על מנת לא להיקלע לבעיות במהלך העבודה.

 

- יש לסכם בכתב עם הקבלן על מי חלה עלות החומרים, מאיזה חברה ומאיזה סוג בדיוק החומרים ( למשל מאיזו חברה ואיזה סוג השליכטא הצבעונית ) יש לסכם באיזה מקומות עושים מה, למשל : שליכטא צבעונית - באיזה מקומות עושים ובאיזה מקומות לא עושים וזאת על מנת לחסוך מחלוקות אפשריות בעתיד.

- יש לבקש לראות בתים ולשוחח גם עם בעלי הבית.

 

 

- יש לשלם לקבלן הטיח רק לאחר ביצוע העבודה ועל פי השלבים המוצעים שלהלן :

1.  25% לאחר סיום ביצוע טיח שחור פנים + נקיון הבית.

2.  25% לאחר סיום טיח לבן + נקיון הבית.

3.  25% לאחר סיום ביצוע טיח שחור חוץ + נקיון.

4.  25% לאחר ביצוע שליכטא צבעונית + תיקון ליקויים שונים שהתגלו במהלך כל העבודה + נקיון.

 

- יש להכניס את התקנת ספי שיש לחלונות וביטון משקופי הדלתות כחלק בלתי נפרד מהצעת המחיר.

- יש לקבוע לוחות זמנים לסיום כל העבודה ו \ או לסיום כל שלב.

 

 לפניך טופס הרשמה - יש להירשם והטיח יחזור אליך לצורך קביעת מועד לקבלת הצעת מחיר. 

 

חשוב - יש להירשם אך ורק אם שלד הבית מוכן.