עורכי דין

 הצעה לקבוצה - חבילה משפטית - במהלך תהליך הבניה יצטרך כול אחד מהבונים שירותיים משפטיים שונים.

מטרת החבילה המשפטית לאפשר לך לעבור את תהליך הבניה ללא הוצאות גדולות בתחום המשפטי ומאידך לקבל את השירות שרצית מאיש המקצוע או מהספק כולל חתימה אצל עורך דין והסכמים מסודרים.