ריסוס והדברה


הסבר אודות השירות
: ישנם סוגי ריסוס שחייבים לבצע לפני תחילת הבניה ובמהלכה על מנת למנוע מפחי נפש בעתיד, מדובר בתשלום קטן יחסית אך חייב לבצעו כבר בתחילת הבניה שכן לאחר הסיום הבניה הדבר עשוי להיות מאוחד מידי.