המגרש שלכם ושדות חקלאיים

 
רוכשי מגרשים הבונים בית מעוניינים לרכוש מגרש הנושק לשדה ירוק ופסטורלי, על מנת ליהנות מהנוף, יחד עם זאת חייבים לקחת בחשבון את הבעיה המתוארת להלן.

בעקבות הגידול באוכלוסייה, הישובים השונים גדלים, אנו רואים תופעה ההולכת ומתפתחת, בתי התושבים מתקרבים לשדות חקלאיים.

את הגידולים בשדות חקלאיים, כידוע לכם, יש לרסס על מנת להדביר מזיקים, בין אם על ידי מטוסי ריסוס ובין אם בריסוס מן האדמה.

כאן מתחילה הבעיה שלנו, 
חשיפה לריסוס בין על ידי מטוס ובין מהקרקע לאורך זמן, משמעותה חשיפה לרעל על בסיס קבוע !. חשיפה שכזו עשויה לגרום לצריבות בעניים, ריחות לא נעימים וירידה משמעותית באיכות החיים ! וחמור מכך תחלואות שונות ולנזקים בראותיים  בלתי הפכים,

למשל ריסוס באמצעות מטוס ריסוס בסמוך לבתים שמתגוררים בהם ילדינו ואנו, מרסס "הלוך ושוב" עם מטוס אשר כידוע שהריסוס באמצעותו אינו מדויק וגם אם היה מדויק, מספיק משב רוח קל והריסוס יגיע לבתי התושבים "שיהנו " מתחלואות שונות ומשונות ומאיכות חיים ירודה.

בין יתר התקנות שתקנו על מנת להגן על דיירים המתגוררים  בסמוך לשדה חקלאי ניתן למצוא :
בעמוד 6 בחוברת שלהלן :
1. לא יתבצע ריסוס מכלי טייס במרחק הקטן מ 120 מטר ממגורים .
2. לא יתבצע ריסוס מכלי טייס במרחק הקטן מ 12 מטרים מדרך.
3. לא יתבצע ריסוס מכלי טייס כאשר הרוח נושבת לכיוון הבתים.
4.  כדי לוודא את כיוון הרוח, יש להדליק אבוקת עשן. 

טלפון למוקד המשרד לאיכות הסביבה 6911*

להלן חוברת התקנות וההיתרים בשימוש בחומרי הדברה

 

להוזלת עלויות בניה הצטרף לרשימת הדיוור