מהי בדיקה סונית

כבוני בית אנחנו חייבים לדאוג לכל, גם אם יש לנו קבלן מפתח, בסופו של דבר אנחנו אלה הבעלים שנחיה בבית לאורך שנים רבות ולכן ישנם בדיקות שונות שכדאי ואף חובה לבצע גם אם הן אינן חלק מבדיקות החובה הנדרשות לשם קבלת היתר בניה.

הפעם נדבר על הבדיקות הסוניות.


מהי בדיקה סונית:
ראשית יש להבין מהו כולנס, כולנס הינו הוא סוג של יסוד בניין, שתפקידו לקבע את המבנה לקרקע או לתמוך בעומסים שונים הקשורים בקרקע ( ניתן לקרוא בויקפדיה )

ישנו משולש אחראים על הכולנס והם יועץ הקרקע ואחריותו שטבלת העומסים שהכלונס יכול לקבל לפי קוטר ועומק, הקונסטרוקטור על בחירת קוטר ועומק על פי העומס של הכלונס והקבלן על ביצוע נאות.

בדיקה סונית מאשרת או פוסלת ביצוע נאות כולל עומק הקידוח ובכך תועבר האחריות לקונסטרוקטור או יועץ קרקע ויותר חשוב שאם התגלה שיש כלונס בעייתי יינתן פתרון קונסטרוקטיבי לפני המשך העבודות הבניה.

החשש הינו ממפולות עפר ומ"כיסי" אויר/מים בזמן היציקה שיגרמו לאי רציפות וצפיפות הבטון בכלונס ובכך יחלישו אותו.

מה נבדק בבדיקה זו:
על מנת לקבל מידע ביחס לאורכם ורציפותם של הכלונסאות (כאמור הן יסודות הבית ) יש לבצע בדיקות סוניות. במידה וקיימים פגמים כלשהם בכלונסאות הבדיקה מאתרת אותם ואומרת לנו באיזה עומק ומהי רמת החומרה.  לרוב הבדיקה אינה בדיקת חובה על מנת לקבל היתר בניה אך מהנדסים, מפקחים, קונסטרוקטורים ויועצי קרקע רציניים ידרשו אותה על מנת לוודא שהכל בוצע כיאות.

Image


כיצד למעשה מתבצעת הבדיקה:
הבודק שהוסמך לכך, מכה באמצעות פטיש פלסטי על הכלונס ומשדר גל הנע לתחתית הכולנס. הגל מוחזר למכשיר ומאפשר לבצע ניתוח גרפי לגבי עומק,  רציפות הכולנס ואורכו.


מתי יש לבצע את הבדיקה:

יש לבצע את הבדיקה 5-7 ימים יותר מאוחר ממועד היציקה. בזמן זה יש להימנע מעבודות ברזל ותפסנות בכלונסאות.


איזה הכנות יש לבצע על מנת לקבל תוצאה מדויקת ככל הניתן:
ראש הכולנס צריך להיות מסותת עד שמקבלים בטון חלק (ללא סדקים) ונקי משאריות ופסולת. במידה וכולנס לא יהיה נקי הבדיקה עשויה לתת תוצאה שלא מדויקת.

הבדיקה הסונית אינה מדע מדויק ומוחלט היות ופגם חמור יגרמו להחזר מלא של הגל והבדיקה הסונית לא תוכל לתת מידע אודות המצב שמתחת לפגם.


כיצד אני מזמין בדיקה סונית:
ראשית קבלן רציני עושה זאת מבלי שתבקש ממנו, שנית כאשר אתם חותמים עם מעבדה מורשית לבדיקת בטון, שהינו מסמך חובה על מנת לקבל היתר, ישנה אפשרות לבקש מהם לשלם גם על שירות הבדיקה הסונית והם יבצעו. מומלץ לסכם עם הקבלן שהבדיקה הסונית והגשת תוצאותיה התקינות הן חלק מההסכם בינכם. יש לוודא עם הקבלן שהוא מזמין בודק בזמן לבצע את הבדיקה הסונית, בין אם התשלום חל עליו ובין אם לא.


דרך אגב, ישנה גם בדיקה אולטרה סונית והיא נעשית על כלוסאות בקטרים גדולים 80 ואילך.

להוזלת עלויות בניה הצטרף לרשימת הדיוור