הסכם ודגשים מול קבלן חשמל

הסכם ודגשים מול קבלן חשמל
Slider

קבלן החשמל הוא מהחשובים מהקבלנים שיבצעו אצלכם את העבודה ולאורך כל תהליך הבניה ולכן במסגרת מאמר זה נעמוד על הדברים החשובים שחשוב לסגור מראש בהסכם מולו על מנת למנוע מחלוקת בעתיד ו\או שתקבלו עבודה לקויה. בנוסף מצורפת דוגמת הסכם מול קבלן החשמל.

הערה: כל העושה שימוש במידע שבמדריך זה וכן בהסכם המצורף פועל על אחריותו האישית בלבד. יש להיוועץ במומחים הרלוונטיים.

כיצד לבחור את החשמלאי הנכון ?

קבלן החשמל, בדומה לקבלן האינסטלציה, מלווה אתכם משלב ראשוני של הבניה. משלב הארכת היסוד [שבו מרתכים את 'המינוס' של הבית לכלונס של הבית] ועד לאחר כניסתכם לבית וקבלת טופס 4.

כמו בבחירת כל נותן שירות, חשוב לבדוק מול לקוחות שהוא כבר ביצע להם את העבודה ולברר מולם אם היא בוצעה לשביעות רצונם. למשל יש לבחון כיצד 'דיגם' את ארון החשמל והאם התקין את השקעים והמפסקים באותו גובה וישרים, איך התנהל במהלך הבניה, איך פרש את צנרת, האם ביטן אותה, האם עבד בצורה נוחה עם יתר הקבלנים, האם היה קשוב לבקשות שינויים קלים, האם הציע מעצמו הצעות לשיפור וייעול תוך כדי הבניה, האם הוא עמוס מידי ואז יתכן ולא יהיה קשוב לכל בקשה\לעבודה שאליה הוא הוזמן ועוד.

חשוב לשים לב כי ישנם שלבים שהכרחיים לביצוע על ידי חשמלאי על מנת שהבניה תתקדם [למשל פריסת חשמל בתקרה ובממד וכו' על מנת לבנות אותם ועוד] אי שיתוף פעולה מצידו בשלב כזה או אחר עשוי לגורם לעיכוב הבניה ולוויכוחים עם יתר הקבלנים שרוצים להתקדם עם הבניה ומשלמים לפועלים לפי יומית

חשוב לזכור כי חובה עליכם להעסיק חשמלאי עם רישיון בתוקף. חשוב לבדוק פיזית את הרישיון ולראות שתמונתו של החשמלאי מופיעה על התעודה שכן לא מעט "חשמלאים" מבצעים עבודות חשמל למרות שהם אינם מוסמכים לכך ומבאים חשמלאי מוסמך "שרק יחתום" להם על העבודה. בפועל אותם חשמלאים גובים תשלום מופחת על מנת לפתות אתכם לסגור איתם, אבל מסכנים אתכם משמעותית. [תעודת חשמלאי מוסמך הינה כרטיס הדומה לרישיון נהיגה ועליו מספר חשמלאי שניתן כחוק וכן תאריך הנפקתו מכך אף ניתן להסיק לגבי ניסיונו של החשמלאי. ברישיון החשמלאי גם כתוב גודל חיבור החשמל המותר לו לבצע על פי חוק ואת תוקף הרישיון שלו]

חשמל זה לא משחק! שימו לב כי העסקתו של חשמלאי שאינו מורשה עשויה לגרור שלל בעיות.

חיבור לא תקני עשוי לגרום לקצרים, תקלות בזמן המגורים שתיקונם עשוי לגרור שבירת קירות\הסרת ריצוף, אף תפגע בתוקף הביטוחי שלכם במקרה של תקלה או תאונה ואינה חוקית!, המון אי נוחות, לסכנת חיים ואף למוות!

Slider

להלן מספר נקודות ודגשים שחשוב להקפיד שיהיו בהסכם מול קבלן החשמל:

1. על הקבלן להצהיר כי הינו חשמלאי מוסמך על פי חוק ולו האישורים, היכולת וההכשרה לבצע את העבודה בהתאם לחוק.

2. הצעת המחיר היא פאושלית. כלומר המחיר שבחוזה כולל את כל החומרים, העבודה, הציוד, הכלים ואמצעי העזר הדרושים לביצוע העבודה עד גמר עבודת החשמל והתקשורת. [קבלת אישור חברת החשמל לחשמל זמני וחשמל קבוע]

3. מרחק הצינורות ממשקופים יהיה לפחות 5 ס"מ.

4. יש לציין במפורש שעלות העבודה כוללת מע"מ..

5. מועדי הביצוע יהיו בהתאם להתקדמות עבודות הבנייה.

6. יש לפרט את שלבי התשלום ולציין שכל תשלום ישולם לאחר ביצוע כל שלב ולשביעות רצונכם (השלבים: ריצפת 0.0, גג, הכנות טיח, התקנת אביזרים ומסירת הבית, קבלת אישור מחברת חשמל לאחר טופס 4)

7. תקופת בדק - קבלן החשמל אחראי לחשמל ולתקשורת במשך 24 חודשים מיום מסירת הבית למזמין כולל השגת אישורי חברת חשמל וחברת בזק על תקינות מתקן החשמל והתקשרות. (בדק האביזרים הינו על פי התקופה הניתנת על ידי הספק)

8. הקבלן ישחיל צנרת ריקה לגג מארון החשמל שישמשו למקרה הצורך בעתיד עבור רכיבים שלא נלקחו בחשבון.

9. מיקום סופי של השקעים\מפסקים ייקבע לאחר בניית קירות הבית.

10. המחיר כולל טיפול והתקנת חשמל זמני, אספקת הלוח וכן העברת ביקורות חברת חשמל הן לחשמל זמני והן לחשמל קבוע.

11. המחיר כולל ביצוע נקודות טלפון בכול חדר.

12. המחיר כולל 15 נקודות נוספות בהתאם לבקשת הלקוח.

13. אביזרי לוח החשמל יהיו תוצרת__________ מדגם _________.

14. מפסקים ושקעים שיותקנו יהיו תוצרת חברת ________ מדגם _________ או שווה ערך לפי בחירת הלקוח. הצבע ייבחר לפני ההתקנה על ידי הלקוח.

15. חריצות וחציבות בקווים אלכסוניים על הקירות או מחיצות אסורים בהחלט, אלא במקרים מיוחדים בהם יאושר הדבר במפורט על ידי המהנדס. חריצות וחציבות בקיר יהיו על ידי מחרצת או דיסק יהלום בלבד.

Slider

16. הקבלן ישתמש בחומרים בעלי תו תקן בלבד.

17. לכל שלב ייקבע לוחות זמנים מדויקים בהתאם להתקדמות הפרויקט.

18. התכנית האדריכלית היא חלק בלתי נפרד מההסכם מול קבלן החשמל.

19. לוח חשמל ראשי יהיה מינימום בגודל 54 מקום. לוח חשמל ליחידת דיור, אם קיימת, יהיה בגודל 36 מקום מינימום .

20. תבוצע הפרדה בין הפחת המשמש לגינה ובין הבית.

21. קבלן החשמל יבצע את העבודה תוך כדי זהירות מרבית ושימוש בציוד תקני.

22. על הקבלן לטפל ולסלק את הפסולת בכול סיום יום עבודה.

23. הקבלן מתחייב כי יש לו פוליסת ביטוח לו, לעובדיו ולצד שלשי.

24. טעויות בביצוע או אי עמידה בלוח זמנים ישולמו על ידי הקבלן.

25. הבית יותקן בצורה מושלמת, מחובר מוכן לשימוש ויכלול את כל החומרים הדרושים אף אם לא פורטו במיוחד. כגון: תיבות, תרמילים, מהדקים, מחזיקים, חומרי בידוד, ברגים, מלט וכו'. כמו כן יכלול מחיר ההצעה את כל עבודות ההכנה ועבודת העזר הדרושות לביצוע העבודה בשלמותה.

26. יש לחתום יחד עם קבלן החשמל על התכנית לביצוע. [שינוי ייכתב על התכנית וייחתם על ידי הצדדים וזאת על מנת למנוע מחלוקת בעתיד.]

27. קטעי הצנרת יחוברו ע"י "מופות" תקניות.

28. הקבלן יבצע את התשתית למצלמות אבטחה, אזעקה, גלאי אזעקה, גלאי ווילון. התשתית תתבצע עם חוט משיכה ובהתאם לדרישת נותן השירות בתחום. המיקום הסופי ייקבע בפועל על ידי המזמין.

29. התשלום כולל אספקת והתקנת לוח תקשורת.

30. יש לחתום יחד עם קבלן החשמל על התכנית לביצוע ולציין שכל שינוי ייכתב על התכנית וייחתם על ידי הצדדים וזאת על מנת למנוע מחלוקת בעתיד.

31. התשלום כולל שרטוט תכניות לוח חשמל.

32. מעגלי תאורות חייבים להיות מופרדים ממעגלי השקעים.

33. נקודת המאור כוללים גוף תאורה סטנדרטי. נקודת מאור רגילה תסתיים בבנדיל וארמטורה. במקומות רטובים תסתיים במוגני מים כמו מקלחות ומרפסות.

34. באחריות הלקוח להסדיר תשלומים מול חברת החשמל למעט במקרה שבדיקת חשמל נכשלת אז העלות הינה על הקבלן.

35. דוד החשמל - יש להתקין מפסק בטחון דו קוטבי מוגן מים על רגלי הדוד. יש להאריק את הדוד עם מוליך הארקה מפס השוואת הפוטנציאלים של הבית. [התשלום אינו כולל את התקנת דוד החשמל]

36. נקודת דוד מים - תבוצע בקו נפרד עם השחלת כבל עד הגג ונגמר עם מפסק בטחון מוגן מים.

37. בכול קופסת מפסקים חייב להעביר 'חוט אפס' שיהיה מחובר לארון, אבל בקופסא לא יהיה מחובר לכלום. פאזה ואפס בכל קופסאות החשמל וקופסאות עומק 7.5 ס"מ בכל קופסאות המפסקים [חשוב מאוד כהכנה לבית חכם, גם אם אינכם רוצים לבצע בשלב זה]

38. נקודות חשמל למזגנים יבוצעו לפי מפרט איש המיזוג ובתיאום עם הלקוח.

39. שקעים במטבח יבוצעו לפי תכנית מטבח.

40. נקודות אינטרקום תבוצע עם השחלת כבל וללא אביזר (טלפון ומסך)

41. נקודת אזעקה עם חוט משיכה.

42. המחיר כולל את כל הכלים וחומרי החשמל אשר ידרשו לעבודות החשמל עפ"י התכניות יקנו ויסופקו לבית על ידי הקבלן ועל חשבונו. מוסכם על הצדדים שאספקת החומרים כוללת גם את העמסת החומרים, הובלתם, פירוקם ואחסנתם.

43. הקבלן מתחייב שהינו בעל רישיון לביצוע עבודות חשמל לבניית בית חדש וכי ידאג לקבל אישורי חברת חשמל ולחיבור הבית לרשת החשמל ובתיאום עם חברת החשמל. (לחיבור חשמל זמני וכן לחיבור חשמל קבוע)

44. יש לקבוע מחיר לכל נקודת חשמל ומחיר לתוספת נקודה וצורת חישובה [ יש שמחשבים למשל נקודת תלת פאזי כמו 2 נקודות רגילות וכו' – חשוב לסגור את הנושא מראש על מנת למנוע מחלוקות!]

45. המזמין יהא רשאי להוסיף או להפחית מעבודות הקבלן וההוראות לגבי השינוי יעשו באמצעות המזמין, אשר ידאג שההוראות לשינוי יעשו במסמך בכתב וימסרו לקבלן. במידה ויהיו שינויים לאחר ביצוע הקבלן, ישולם לקבלן עבור השינויים האלה על פי הסכמה בין הקבלן למזמין.[ בהקשר לסעיף 45 לעיל]

46. בלוח החשמל חייבים להיות ממטים למזגנים, ממטים לכח וממטים לתאורות. ממט לדוד וממט לתנור.

47. הקבלן מצהיר בזאת שכל האחריות הנובעת מהעסקת פועלים וקבלני משנה שלו נופלת אך ורק עליו והוא מתחייב לנקוט בכול האמצעים החוקיים הדרושים למניעת כל אסון ומחלה . העבודה תבוצע על אחריותו הבלעדית של הקבלן, מבלי שהמזמין ישא בחלק כלשהו מאחריות זו.

48. סעיף חשוב - בכול מקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר עם חוזה זה, או כל עניין הנובע ממנו ואשר אינו ניתן להכרעה על ידי משא ומתן בין הצדדים, יובא להכרעת בורר שיוסכם על שני הצדדים. והיה אם הוגשה תביעה לבורר מאחד הצדדים, לא יפגע הדבר בהמשך תיקון או ביצוע העבודות על ידי הקבלן ובשום אופן לא יפסיק או ישהה הקבלן את ביצוע העבודות, אלא אם כן המזמין לא שילם על אותו שלב.

49. הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודה עם תחילת עבודות בניית השלד ובשלבים המקובלים בבניית בית חדש.

50. התשלום כולל התקנת גופי תאורה מטעם הלקוח.

51. בגמר העבודה יזמין הקבלן את בודקי חברת חשמל, כבלים ובזק לביצוע בדיקות של הבית. כמו כן יתקן הקבלן על חשבונו את כל הליקויים שנמצאו בעבודתו לשביעות רצונם של בודקי חברת החשמל, בזק, הכבלים, המתכנן והמזמין. הזמנת הבדיקה בתאום עם חברת חשמל. הקבלן יעזור לבודק חברת החשמל בהתאם לדרישתו וכן לחברת בזק\הוט ככל שיידרש בזמן הבדיקה. לא ישולם לקבלן בנפרד, מחיר עבודה זה כולל במחיר הבדיקה בכתב הכמויות.

דוגמת ההסכם המצורף הינה בפורמט וורד על מנת שתוכלו לעדכנו בהתאם לרצונכם.

* ההסכם המצורף וההמלצות הינם לשם המחשה. כל העושה שימוש במידע שבמאמר זה פועל על אחריותו בלבד. יש להיוועץ במומחים הרלוונטיים.

חשוב
- להשלמת נושא החשמל לבית מומלץ להקליק על התמונה שלהלן אשר תעביר אתכם למדריך דגשים חשובים בתכנית החשמל
Slider

• מדריך זה מוגש כשירות לבונים ולמשפצים ואינו משמש כתחליף לייעוץ מקצועי. כל הפועל לפי המידע במדריך זה, פועל על דעת עצמו ובאחריותו בלבד. אין להעתיק או לשכפל מדריך זה ללא אישור בכתב. ©

לטיפים נוספים, דילים קבוצתיים ועוד, הצטרפו אלינו בפסייבוק. חפשו : בונים ומשפצים בדרום - הוזלת עלויות וטיפים
או הקליקו על הלוגו שלהלן:

Slider

להוזלת עלויות בניה הצטרף לרשימת הדיוור