הרשמה לבקשה לבניית מחסן ברמת שקד

בת.ב.ע השכונה לא ניתן לבנות מגרש מחוץ לקווי הבניה. - כידוע לכם כמעט בלתי אפשרי לחיות בבית ללא מחסן.


במסגרת הבקשות שלנו מעיירית אופקים - אושר לנו הליך שינוי ת.ב.ע שיאפשר לנו לבנות מחסן ובתנאי שלפחות מחצית מהשכונה ירשמו.
 

 גם בחוג בית שהיה עם ראש העיר לפני מספר ימים [ 4.9.2018 ] , שוב ביקשו הרשמה והיענות של דיירי השכונה על מנת לקדם הליך זה.

 מומלץ ששני בני הזוג ירשמו בנפרד אם המגרש על שם שניהם.
העבירו את הקישור לכמה שיותר אנשים על מנת שנזרז את ההליך