כיצד מדווחים למיסוי מקרקעין על רכישת מגרש וכיצד משלמים את מס הרכישה

כיצד מדווחים למיסוי מקרקעין על רכישת מגרש וכיצד משלמים את מס הרכישה

חשוב לציין, כי כל הפועל לפי האמור במדריך זה ומדרכים נוספים הקיימים באתר, פועל על דעתו ואחריותו בלבד ולאחר שבדק בעצמו כי הדברים האמורים נכונים.

בשעה טובה, זכיתם במגרש ואף הגעתם למשרדי מנהל מקרקעי ישראל על מנת לבחור אותו [בהנחה ולא רכשתם מגרש מיד2 - מדריך זה רלוונטי גם לרוכש מגרש מיד2 בשינויים המתאימים]

במסגרת מדריך זה יוסבר צעד אחר צעד כיצד תוכלו לדווח בעצמכם מבלי להזדקק לשירותי עורך דין ולשלם מאות שקלים על כך.

על פי חוק בישראל יש לדווח למיסוי מקרקעין על כל עסקת מקרקעין, כך גם בעת רכישת מגרש.
על מנת להימנע מתשלום קנסות עליכם לדווח למיסוי מקרקעין על העסקה תוך 30 יום מיום אישור העסקה [בד"כ היום האחרון שבוחרים מגרש מתוך כלל המשתתפים במכרז] ("היום הקובע" - מופיע במסמך שקיבלתם ביום בחירת המגרש) ולשלם את מס הרכישה תוך 60 יום. במידה ולא תפעלו לפי המועדים הנ"ל יוטלו עליכם קנסות - 290 ש"ח לכל שבועיים איחור.

דיווח באופן עצמאי אפשרי באזור האישי שלכם באתר רשות המיסים. כנ"ל לגבי התשלום.

לדיווח המס יש לצרף את המסמכים הבאים אשר לחלקם יינתן הסבר להלן:

• יש לצלם\לסרוק את כל המסמכים שלהלן ולהעלותם לאזור האישי ברשות המיסים - יוסבר ארוכות להלן.

1. טופס 7002 [טופס ההצהרה] מלא כפי שיוסבר להלן וכן ניתן להורדה בהמשך עמוד זה, כולל דוגמא של טופס מלא.

2. טופס הצהרה על עסקת מקרקעין על ידי מי שאינו מיוצג (לתקופת משבר הקורונה) הסבר מובא להלן וכן הטופס להורדה.

3. הסכם מכר - הודעת רמ"י על הזכייה במגרש - כותרתו "אישור עסקה - חתימת הסכם חכירה" הטופס יינתן לכם כשתגיעו לרמ"י לקחת את שובר התשלום על ההצעה שהצעתם במכרז - על החלק של הקרקע) הם יצרו [מייל\סמס] איתכם קשר בנוגע למועדים להגעה לחתימה.

4. אישור החברה המפתחת על שיעור אחוז הפיתוח שבוצע בפועל. [בד"כ יישלח לכם במייל ממשרד השיכון עם שובר התשלום עבור הוצאות הפיתוח]

5. צילום ת.ז של כל הרוכשים. [של מי שנרשמו במכרז]

יוצאים לדרך - בשלב ראשון במדריך זה נתחיל בהכנת כל הטפסים ולאחר מכן נעלה אותם לאתר רשות המיסים:

Slider
Slider

הסברים ודגשים למילוי טופס 7002

המוסבר להלן מוסבר בדוגמה לרוכש מגרש בשכונת הרקפות בב"ש, אך מתאים לכל ישוב בהתאמות הרלוונטיות

יש למלא את המסומן ב- X בכול הטופס שלהלן וכן בהתאם להסברים המובאים.

הסברים ודגשים למילוי טופס 7002

בכפתור שלהלן ניתן להוריד את טופס ה - 7002 המלא כפי המובא בדוגמה שלהלן לשם נוחות.

[ שימו לב שהקובץ שייפתח בהקלקה על הכפתור שלהלן מעביר אתכם לטופס מלא לדגמה - בעמוד הראשון יש טופס נוסף שנצטרך בהמשך ומיד לאחר מכן יש את טופס ה - 7002 לדוגמה מלא.

דגשים למילוי העמוד הנ"ל: 1. בכתובת הנכס יש למלא את שם השכונה שבה רכשתם מגרש אם אין עדיין כתובת לשכונה
2.פרטי המוכרים של רשות מקרקעי ישראל הם 500101761 כמספר חברה ושם התאגיד "רשות מקרקעי ישראל".
3. בפרטי הרוכשים עליכם למלא את שמותיהם של רוכשי המגרש [במקרה של מכרז את שמות מי שמילאתם את פרטיהם בטפסי ההשתתפות במכרז] 4. אם אין תת חלקה אז אין צורך למלא - פרטים אלה מופעים בטופס שקיבלתם עם בחירת המגרש.

דגשים למילוי העמוד הנ"ל: 1. בטופס שקיבלתם ביום החתימה על המנהל רשום בדרך כלל כי עליכם לחתום על "חוזה חכירה" ולכן עליכם לסמן ב - X בחלקו העליון של הטופס תסתמנו "חכירה" [ במקרים אחרים של דיווח "בבעלות" ו "חכירת משנה" יש לציין בהתאם]
2. אין צורך לצרף אישור זכויות במידה ורכשתם מהמנהל את הקרקע במכרז, תסמנו רק ב - X "רשות מקרקעי ישראל"
3. בסעיף 4.1 בטופס שלעיל הפרטים כמו גוש, חלקה וכו מופעים בטופס שקיבלתם ביום בחירת המגרש.
4. לגבי "פיתוח" כפי שמוקף בעיגול בטופס הנ"ל - בד"כ בשלב הרכישה מהמנהל הפיתוח הוא חלקי בלבד ] את אחוזי הפיתוח אתם מקבלים מהחברה המפתחת בטופס רשמי שעליכם גם להעלות במסגרת דיווח זה]
5.לגבי סעיפים 5 ו - 6 בטופס הנ"ל עליכם למלא 1/1 במקומות המתאימים.

דגשים למילוי העמוד הנ"ל : בסעיף 3 "יום ושווי המכירה" יש לכתוב את התאריך שבו כתוב לכם במסמך שקיבלתם ביום בחירת המגרש.

בד"כ זהו היום האחרון שבוחרים מגרש מתוך כלל המשתתפים במכרז ושמו "יום אישור העסקה" - התאריך מופיע במסמך שקיבלתם ביום בחירת המגרש.

בחלק זה מחשבים את הסכום שממנו גוזרים את 6% מס הרכישה:
ערך הקרקע בתוספת מע"מ [הסכום שהצעתם במכרז או שאם מדובר במכרז מסוג "הגרלה" אז שווי הקרקע לתשלום בתוספת מע"מ] + פיתוח שבוצע בפועל [מכפילים את שווי הפיתוח באחוז הפיתוח בפועל כפי שקיבלתם מהחברה המפתחת] = סה"כ שווי המכירה

הערה: לא פעם במכרזים של מנהל מקרקעי ישראל אחוז הפיתוח הוא אפס כי לא התחילו לפתח את השכונה ולכן אין צורך לחשב ולהכפיל את אחוז הפיתוח במחיר הפיתוח [ שכן אם תכפילו אפס בכול מספר תקבלו אפס :) ]

דוגמה מספרית:
• נניח והצעתם על הקרקע במכרז 958,659 ₪
לאחר הוספת מע"מ הסכום עומד על 1,121,631 ₪

• נניח וקיבלתם מהחברה המפתחת כי שווי פיתוח המגרש הוא 1,009,129 ₪ [הערה סכום זה מחושב לאחר הוספת\הפחתת מדד תשומת הבניה - משרד השיכון מחשבים את הכל בטופס ששלחו לכם]

• ונניח כי אחוז הפיתוח בשכונה בפועל הוא 2.6%
מה שעליכם לעשות על מנת לחשב את אחוז הפיתוח בפועל הוא להכפיל את עלות הפיתוח באחוז הפיתוח.
בדוגמה שלנו: 1,009,129*0.026 = 26,237 ₪

ולכן שווי הרקע + אחוז הפיתוח במקרה שלנו הם: שווי הקרקע מתוצאה שקיבלנו למעלה 1,121,631 ₪ + אחוז הפיתוח בפועל מהתוצאה לעיל שהוא 26,237 ₪ =
1,147,868 ₪ שזה למעשה מה שאתם צריכים לכתוב בשדה "סה"כ שווי המכירה " בטופס הנ"ל.

דגשים למילוי העמוד הנ"ל : את הסכום שיצא בעמוד הקודם ["סה"כ שווי מכירה"] שהוא השווי שממנו מחשבים את מס הרכישה רושמים בצד ימין של הטבלה, ובצד שמאל 6% מהסכום [איך מחשבים ? מכפילים את הסכום לצורך מס רכישה ב 0.06 והתוצאה היא המס שעלינו לשלם]
בדוגמה המספרית שלנו לעיל קיבלנו כי "סה"כ שווי המכירה" עמד על 1,147,868 ₪ ולכן אנו כותבים בצד ימין של הטבלה תחת כותרת העמודה "שווי לצורך מס רכישה" איפה שמסומן ב X 1,147,868 ₪ , "שיעור המס" של שווי הרכישה שהוא 6% ואת החישוב הסופי שהוא למעשה "סכום המס" כותבים בצד שמאל, והוא התוצאה המתקבלת בהכפלה ב 0.06
כלומר 1,147,868 ₪ *0.06 = 68,872 ₪ הוא מס הרכישה אותו תצטרכו לשלם במקרה של הדוגמה שלעיל.

דגשים למילוי העמוד הנ"ל : בחלק זה אנו מפרטים כיצד שלמנו עבור המגרש. שימו לב כי שלמתם במועד בחירת המגרש בצ'ק בנקאי. תציינו אותו כתשלום ראשון "בהמחאה" ולאחר מכן את כל היתרה תציינו כיצד שלמתם.

יש לחתום בתחתית

סיימנו עם הטופס הזה - יש לסרוק אותו ולאחר מכן נידרש להעלותו לאתר רשות המיסים.

Slider
תצהיר לצורך הגשת דיווח באינטרנט

מסמך נוסף שחובה לצרף לבקשה הוא המסמך שהלן - בכתב יד - בלעדיו ההצעה לא תיבדק וכאילו שלא הגשתם במועד.
על אף שמו של המסמך ניתן להגישו גם לא בתקופת הקורונה.

דגשים למילוי העמוד הנ"ל : כאמור במדריך זה, על מנת לבצע את הדיווח יש לצרף: את טופס ה - 7002 הנ"ל שמילאנו, וכן גם מספר מסמכים שמבקשים לצרף לדיווח בטופס זה שנעלה לאתר רשות המיסים.

נחזור על רשימת הטפסים שהופיע בראש עמוד זה ושעליכם לצרף לדיווח:

1. טופס 7002 [טופס ההצהרה] מלא כפי שהוסבר לעיל. טופס זה כולל גם "שומה עצמית" שהוא החישוב שביצענו לגבי כמה עלינו לשלם מס.

2. טופס הצהרה על עסקת מקרקעין על ידי מי שאינו מיוצג (לתקופת משבר הקורונה) הסבר מובא להלן וכן הטופס להורדה.

3. הסכם מכר - הודעת רמ"י על הזכייה במגרש - כותרתו "אישור עסקה - חתימת הסכם חכירה" הטופס יינתן לכם כשתגיעו לרמ"י לקחת את שובר התשלום על ההצעה שהצעתם במכרז - על החלק של הקרקע) הם יצרו איתכם קשר [מייל\סמס] בנוגע למועדים להגעה לחתימה.

4. אישור החברה המפתחת על שיעור אחוז הפיתוח שבוצע בפועל. [בד"כ יישלח לכם במייל ממשרד השיכון עם שובר התשלום עבור הוצאות הפיתוח]

5. צילום ת.ז של כל הרוכשים. [של מי שנרשמו במכרז].

לאחר שמילאנו - בכתב יד - את הטפסים וסרקנו אותם, למעשה סיימנו להכין את כל הטפסים - חשוב לשמור את כולם בתקיה אחת כדי שיהיה לנו נוח להעלותם לאתר רשות המיסים לאחר מכן.

עד כאן סיימנו עם החלק של הכנת המסמכים להעלאה לאתר
בחלק שלהלן יוסבר כיצד להעלותם לאתר רשות המיסים וכיצד לשלם את המס

לאחר שתקליקו על הכפתור שלהלן שמפנה לאתר רשות המיסים, אתם תכנסו לאזור האישי ברשות המיסים [מי שטרם פתח שם משתמש באתר הממשלתי - מדריך מצורף] יופיע לכם חלקו העליון של הטופס המובא להלן. יש לבחור בנושא ראשי "מיסוי מקרקעין" ובנושא משני ו ב"פירוט נושא" הצהרה על עסקת מקרקעין על ידי מי שאינו מיוצג (לתקופת משב.." [מסומן בחיצים אדומים]
בחץ ירוק ניתן לקבל את קובץ ההצהרה לתקופת משבר הקורונה [ הוא גם מובא כאן להלן כולל קישור להורדה והסבר]
לאחר שבחרתם את הנ"ל, יופיע לכם שאר העמוד כפי המובא להלן.

לאחר שתקליקו על הכפתור [הכתום] שלהלן, אשר מפנה לאתר רשות המיסים, יופיע לכם חלקו העליון של הטופס המובא להלן. יש לבחור בנושא ראשי "מיסוי מקרקעין" ובנושא משני וב"פירוט נושא" הצהרה על עסקת מקרקעין על ידי מי שאינו מיוצג (לתקופת משב.." [מסומן בחיצים אדומים בתמונה שלהלן]
בחץ ירוק ניתן לקבל את קובץ ההצהרה לתקופת משבר הקורונה [ אותו מסמך שכבר מילאתם למעלה]
לאחר שבחרתם את הנ"ל, הקליקו על כפתור "המשך" ויופיע העמוד שלהלן.

שימו לב - כי ייתכן ותועברו מיד לתהליך הזדהות על ידי שם המשתמש והסיסמא שלכם באתר הממשלתי ומשם תועברו לעמוד שאליו מעלים את טפסי הדיווח כפי שמובא מיד לאחר התמונה שלהלן.

לאחר שהתחברתם לאזור האישי [על ידי הזנת שם משתמש וסיסמא] ייפתח לכם העמוד הבא, יש לפעול כדלהלן:
1. לוודא שפרטי פונה, מייל והטלפון שלכם נכונים [הם נמצאים איפה שמחקתי את הפרטים שלי]
2. בתיבות הבחירה המסומנות בחוצים ירקים יש לבחור "בסוג המס" - מס רכישה "ובאזור" לבחור את אזור המגורים שלכם.
3.במקום המיועד למילוי מלל - "הסבר\תיאור הפניה] יש לציין את שם המכרז בו רכשתם מגרש, את מספרו ותוסיפו גם מספר טלפון שיהיה במידה וירצו ליצור קשר.

בהקלקה על הסימן '+' המופיע למטה ומסומן בחץ ירוק תוכלו להעלות את הקבצים הרלוונטיים שהופיע בצורה מסודרת בראש העמוד. [עכשיו אתם מבינים למה המלצתי לשמור את כולם בתיקיה אחת ייעודית לדיווח המס, כך הרבה יותר קל]

לאחר סיימתם להעלות את הקבצים, הקליקו על "אישור".

לאחר שהקלקתם על "אישור" יופיע החלון שלהלן שכולל את שמכם ומספר פניה. כמו כן יגיע אליכם מייל עם מספר הפניה.

בשעה טובה - סיימנו עם דיווח המס שהיו לנו 30 יום לדווח עליו

מה הלאה:
קודם כל זה עם הגשתכם מניין הימים נעצר [ זוכרים? - היו לנו 30 יום להגיש את הדיווח מהיום הקובע, אם מאחרים צוברים קנסות]

• במיסוי מקרקעין יפתחו תיק ותקבלו מספר שומה שאיתה תוכלו לשלם באתר [הסבר כיצד לשלם יובא להלן]
ישלח אליכם גם שובר תשלום למקרה שתרצה לשלם בבנק.

במקביל מפקח בודק את ההצהרה, החישובים שהגשתם וכו' ומחליט אם לקבל את ההצהרה או שלא לקבל.

במידה וההצהרה תתקבל תצא שומה לפי ההצהרה ואם לא תתקבל ייערך דיון שומתי. שבסופו תצא שומה.

השלב האחרון - תשלום המס

מספר ימים לאחר הדיווח עם המס למיסוי מקרקעין, [תלוי בעומס ברשות המיסים] תקבלו מייל המפנה אתכם לאזור האישי באתר רשות המיסים ובו ההחלטה לגבי נכונות המס שדיווחתם [תוכלו גם לבדוק בעצמכם ללא קבלת המייל]. במידה והכל כשורה יכתבו לכם כפי המופיע בחץ הירוק שלהלן " מספר תיק".

מספר התיק הזה הוא למעשה מספר השומה שאותה אתם צריכים לשלם [עד 60 ימים מהיום הקובע - זוכרים ?]

כיצד משלמים את השומה ?

כאמור, את השומה יש לשלם עד 60 יום מהיום הקובע שכאמור רשום במסמך שקיבלתם ביום בחירת המגרש, ולכן לאחר הדיווח שחייב לעשות עד 30 יום, תוכלו לחכות עוד זמן רב [כחודש ימים] אך אל תשכחו כי, במידה ולא תשלמו בזמן התשלום יצבור קנסות.

אז עד כה דיווחנו על העסקה וקיבלנו מספר שומה שאותה עלינו לשלם. עם הקלקתיכם על הכפתור שלהלן תועברו לאזור התשלומים.

יש לבחור את האזור שבחרתם בעת ביצוע הדיווח, סוג המס - מס רכישה. סכום לתשלום - כפי שדיווחתם בטופס 7002
מספר השומה זהו מספר התיק שהופיע לכם באזור האישי ברשות המיסים [ כפי שמופיע בתמונה הקודמת למעלה]

לאחר מכן לבחור כיצד אתם רוצים לשלם. בכרטיס, בבנק או בשובר לתשלום שיגיע אליכם בדואר לאחר ביצוע התהליך הנ"ל.

לא לשכוח - לאחר מכן לשמור את כל האסמכתאות בענן בתקיה ייעודית שבה כל העניינים של נושא רכישת המגרש. [הקליקו למדריך לאפליקציות מומלצות]

שימו לב - אם אתם רוצים לשלם באמצעות העברה מחשבון הבנק שלכם, יש לוודא שיש לכם הרשאות מתאימות בחשבון הבנק. מבחינת הבנק התשלום הזה הוא לחשבון אקראי ולזה נדרש אישור מיוחד. בקיצור - אל תחכו ליום האחרון לתשלום :)

ניתן לשלם באמצעות צ'ק אישי בדואר - תלכו עם צ'ק ריק והם כבר ידפיסו על גב הצ'ק את הסכום שאתם צרכים לומר להם [את תוצאת החישוב שעשינו לעיל] ואת המוטב שהם לדעתי יודעים כשתגידו להם שזה תשלום מס רכישה.

• לאחר כשבוע - שבועיים, תוכלו למצוא את אישור המיסים שנדרש לצורך רישום בטאבו, באזור האישי של רשות המיסים, תחת הכותרת "אישורים ותעודות" -> אישור מסים לרישום מקרקעין (טאבו)

ככלל, חשוב מאוד לשמור כל הוצאה על המגרש או על הבית - במקרה של תשלום מס הרכישה חשוב לשמור את הקבלה ו\או כל אסמכתא שיש לכם עבור התשלום על מנת שתזדכו בתשלום מס שבח, אם וכאשר תרצו למכור את המגרש או את הבית.
Slider